Timebok

Televikar kan motta timebestillinger fra dine klienter/pasienter. Skal du motta påmeldinger til kurs og lignende kan Televikar være behjelpelig!


En tjeneste som passer godt for deg som mottar klienter/pasienter (eksempel: Kiropraktorer, Fysioterapeuter, Øyeleger osv osv).


Ved å viderekoble telefonen til Televikar og la oss føre din timebok, kan du fullføre behandlingen av din pasient. Etter at du er ferdig, tar du bare en kikk på din fax/mail (eller Promed - se under) for å se når vi har satt opp pasienter for deg. Du kan selv velge om du vil la telefonen stå fast viderekoblet til oss, eller kun ved opptatt/lang svartid.


Et eksempel::


Du har en pasient inne til behandling og telefonen ringer. Skal du da gå fra pasienten og ta telefonen, eller skal du fullføre behandlingen som du har begynt på ? Og: Har du en sekretær, hvorfor ikke fristille hans/hennes tid til andre kontoroppgåver?


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved