Ordremottak

Bruk televikar som ordrekontor, for å motta bestillinger på dine produkter! Når du annonserer dine produkter vil du som oftest oppleve større trafikk enn normalt.


Har du ute en kampanje som du venter stor pågang på? Eller har du generelt stor pågang på telefonen med bestillinger? Det er da viktig at alle innringere kommer igjennom og får bestillt ! Televikar kan hjelpe deg!


Televikar kan da være ditt ordrekontor/ordremottak ! Dette gir deg store fordeler:

Alltid svar for innringer. Televikar kan garantere at 70% får svar innen 10 sekunder!

Bedre tilgjengelighet. Televikar er her alle virkedager fra 08-17. Har du behov for lengre opningstider, kan det avtales.

Lavere kostnader! Ved å bruke Televikar kan du fristille personale til å gjøre annet produktivt arbeid. Du kan også vente med nytilsetting, eller bruk av vikarer ved sykdom/ferie.

Høyere inntekter! Ved å øke service graden på dine inngående telefoner vil dine kunder få en postitiv opplevelse av ditt firma, noe som lett gjør at omtalen om dine produkter blir bedre. Dette skaper både flere tilbake kommende kunder og nysalg.


Ved å gi Televikar tilstrekkelig informasjon om dine produkter/tenester, kan vi aktivt gå i dialog med kunder/innringer om dine produkter og fordeler. Vi har bred erfaring i lignende oppdrag, og flere har rapportert om økt salg, bl.a fordi tilgjengeligheten er blitt bedre.


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved