Pris Eksempel for stor bedrift

Priseksempel for stor bedrift, med ca 150 innkommende telefoner per dag. 

Vår oppgave vil være: 

- > Deres hovednummer står direkte viderekoblet til oss, så vi er deres sentralbord.

- > Vi svarer telefonen med ditt firmanavn.

- > Alt etter hva innringer ønsker, setter vi vedkommende videre til rett avdeling/rett person
- > Før vi setter over, sjekker vi  fraværmeldinger (enten via Skype for business, meldinger motatt fra dere og lagt inn i kundebehandlingsprogram, eller direkte i ditt firmas eget system).

- > Når vi setter over, venter vi på svar (ca 10-12 sekunder)  - og forteller hvem vi har på tråden og hva det gjelder. 
- > Den vi setter over til kan da velge om han/hun vil ta telefonen, eller be oss om å notere en beskjed. 

- > Får vi ikke svar hos den vi setter over til, tar vi innringer tilbake og noterer en beskjed fra innringer. Dette gjør vi direkte dersom det i fraværmeldingen ligger beskjed om at xx er i møte, er opptatt osv. 

- > Beskjeden vi mottar ,sender vi på SMS eller Mail.

 

Antall innkommende telefoner pr dag: ca 150
Antall telefoner vi får satt videre: 80%
Av de resterende 20% legger ca 60% igjen beskjed, resten vil ringe igjen senere (typisk for selgere bl.a)

 

PRIS ved fast avtale med Televikar: ca. 42 000 før rabatt. På grunn av stor trafikk mengde gir vi ca 10 000 i rabatt, så pris blir ca 32 000 per måned.

Høres det mye ut ? Men det er det ikke. Når dere har så stor trafikk som 150 anrop per dag, bør dere viss dere ikke bruker Televikar AS ha en egen ansatt på sentralbordet. La oss si at vedkommende har 28 000 i lønn per måned. Når du tar med arbeidsgiveravgift og andre personal/sosiale kostnader, vil den reelle lønnen være nærmere 40 000. Du sparer altså nesten 100 000 kroner i året på å bruke Televikar. Og så må du også huske på den fleksibiliteten vi gir: 

  • Lengre åpningstid
  • Ingen ekstra kostnader ved sykdom
  • Ingen lunsj-vikar
  • Ringer flere samtidig, er vi flere her, og man unngår lettere kø.
  • Ingen vikarbruk ved ferier, sykdom, avspaseringer osv osv.