Pris Eksempel for mellomstor bedrift

Priseksempel for en mellomstor bedrift, med ca 80 innkommende anrop per dag.

Vår oppgave vil være: 

- > Være backup for innkommende telefoner. Dere har ordnet med en Mobil bedriftløsning, som sender innringer videre til 1. kontaktperson hos dere. Så kommer vi som 2-valg.
- > Når kontaktperson hos dere er til lunsj, tar vi alle telefoner.

- > Når vi får inn en telefon, svarer vi med deres firmanavn.

- > Vi skal i første omgang sette telefon videre til den personen det blir spurt etter, eller til den som har ansvar for det det blir spurt om. 

- > Får vi ikke tak i personen hos dere, tar vi innringer tilbake og legger igjen en beskjed. Det kan også være en bestilling.

- > Beskjed sendes til korrekt person på mail eller SMS.

 

Antall innkommende anrop per dag: 80
Antall telefoner som går over til Televikar: 40%
Antall av de som legger igjen beskjed: 30% (resten blir satt over, eller velger å ikke legge igjen beskjed).

 

PRIS ved fast avtale: ca. kroner 11 500,- per måned

Dette høres kanskje ut som en vesentlig kostnad ? Husk da på at de telefonen vi har svart - sannsynligvis ville noen av de telefonene gått tapt, og dermed potensielt ha ført til en kunde færre/et salg mindre.
Er du ute i et oppdrag, vil du få gjennomført oppdraget raskere, og dermed spare tid - og kanskje få tid til flere oppdrag i løpet av en dag. 
I tillegg: 

Du får en opningstid mellom klokken 0800-1700 hvor firmaet ditt alltid er tilgjengelig.
Du får ingen kostnader ved sykefravær (ingen vikarkostnader)
Du får ingen vikarbruk ved ferier, lunsjavvikling, møter o.l
Ringer det flere på en gang, taper du ikke samtaler. 

Husk også: 

 

  • Televikar øker tilgjengeligheten - sørger for at nye potensielle kunder får kontakt med deg.
  • Televikar sparer kostnader - du får mer tid til inntektsbringende arbeid.
  • Televikar bidrar til fornøyde kunder - raskt svar på telefon er høyt verdsatt. 
  • Televikar øker din inntekt. - summen av det ovenfor gir flere kunder, fornøyde kunder, og kunder som snakker om din bedrift !