Terapeut

Enten du er fysioterapeut eller driver innenfor Naturterapi, kan timeboken fra Hano benyttes.  

Hano terapeut er utviklet for å dekke behovet til en rekke forskjellige terapiformer innenfor alternativ medisin. Sammen med timebok og journal, har man funksjonalitet for kasse og fakturering i henhold til krav fra skattemyndighetene. 

Sluttbruker kan gis mulighet til å bestille time direkte fra Internett. <-------- Og det er her vi kan komme inn !!!!

Dette programmet kan du kombinere med Televikar ! Vi har tilgang til selve timebok-delen for deg (akkurat det samme som en pasient på internett har), og kan legge inn timer når noen ringer og skal bestille. På forhånd kan dere lage forskjellige time-alternativer (og lengde på en time), slik at vi kun velger type behandling, timelengde har dere allerede definert.

Når vi legger inn en time, blir det altså satt opp det intervallet som du allerede har definert. Videre - dersom det er en kunde som allerede har vært hos dere, og skal ha samme behandling som sist, kan vi også gjøre time-lengde justering om det ligger spesiell beskjed om dette i kundenotatet.

Timene er sortert for hver ansatt, slik at innringer kan bestille timen hos sin faste behandler. 

 

I et service-yrke er det viktig å gi kunden den oppmerksomhet de ønsker. Om du stadig må avbryte behandlingen for å ta telefonen, oppleves ikke det noe særlig bra for kunden. 
Løsningen for de aller fleste (for å unngå slike avbrytelser) er å øke opp bemanningen på salongen. 

Televikar er et flott alternativ du bør vurdere: 

 • Økt servicenivå: Som terapeut kan du bruke all tid mot kunde , noe som gir både mindre stress og høyere effektivitet. Du rekker simpelthen å behandle flere !
 • Mindre kostnadsnivå: Ved at vi tar de inngående samtalene, vil det frigjøre tid for de ansatte - enten som en reduksjon i stab eller tid til flere kunder.
 • Lengre åpningstid: vi svarer dine telefoner mandag - fredag 0800 - 1700, så har du ikke åpent hele tiden, vil dine kunder allikevel kunne bestille timer.
 • Konkurransefortrinn: Når kundene dine får din fulle oppmerksomhet og føler de er i sentrum, vil de selvsagt anbefale alle sine venner om å bruke deg. 
 • Konkurransefortrinn: Ved å være lett tilgjengelig, er det flere som kommer i kontakt med deg. 
  Om man skal bestille time, og blir sittende lenge på telefon og vente, er det lett å ringe til en annen. Med Televikar unngår du det.

Så hvordan kan du bruke en slik tjeneste ?

 • Fast viderekobling: Mange velger å la oss ta hånd om all telefoni, hele tiden. Er det noen som du absolutt bør snakke med, kan vi sette samtalen videre til din mobiltelefon, eller legge inn en beskjed til deg på mail eller SMS. 
 • Begrenset opningstid: Dersom man ikke har åpent hver dag /hele dagen kan man bruke Televikar til å svare på telefonen når man selv ikke er på kontoret. Dette øker din tilgjengelighet, og gir mye bedre service enn f.eks en telefonsvarer. Når du er på kontoret, kan du velge om du selv vil ta telefonen, eller å sette samtalene videre til oss. 
 • Overflow: Har du en travel hverdag med mange pasienter og mange telefoner, kan du viderekoble telefonen slik at den går over til oss etter x sekunder, eller om det er kø.
 • I ferier, lunsj, møter eller ved sykdom: Dersom du ikke vil gå inn på en fast avtale med oss, kan du ringe oss og bestille vår tjeneste etter behov. Det kan være alt fra noen timer, til dager eller uker. Dette er mye rimeligere enn å leie inn en vikar !

Er du interessert i å benytte deg av løsningen med Hano Terapeut  og Televikar, kontakter du oss for et godt oppstartstilbud !!