Data/IT

Våre løsninger for bedrifter innenfor Data/It er todelt. Den ene er support - hjelp (se under tjeneste:  Helpdesk/Support). 

Den andre: 

 I en travel hverdag, hender det vel at du er opptatt når telefonen ringer ? Enten er man ute hos kunde, eller har kunde på besøk. 

Kanskje burde alle ansatte vært i et felles møte, kanskje sitter man dypt konsentrert om en oppgave, og ønsker å få den ferdig. 
Hva med lunsj-avvikling ? 


Slik jeg kjenner databransjen, sitter man ofte opptatt med programmering, installering eller annet konsentrasjons-krevende arbeid,
og da passer det vel ikke alltid at telefonen ringer.
 I alle disse eksemplene er der en løsning. 

La Televikar passe på dine telefoner ! 

-> Viderekoble hovednummeret ditt til oss, og vi svarer med ditt firmanavn
-> Vi kan notere ned beskjed fra innringer, eller sette vedkommende videre til deg om det er noe som haster. 
-> Beskjeder sendes videre på mail eller SMS. 

Velg en fast, løpende avtale med oss (billigst), eller bestille Televikar i de perioder du virkelig har behov. 
Prøv ett av våre gode velkomstilbud for å bli kjent med alle dine muligheter på en rask og rimelig måte !

 

 

  • Televikar øker tilgjengeligheten - sørger for at nye potensielle kunder får kontakt med deg.
  • Televikar sparer kostnader - du får mer tid til inntektsbringende arbeid.
  • Televikar bidrar til fornøyde kunder - raskt svar på telefon er høyt verdsatt. 
  • Televikar øker din inntekt. - summen av det ovenfor gir flere kunder, fornøyde kunder, og kunder som snakker om din bedrift !