Bank/Forsikring

Opp igjennom årene Televikar har levert callcenter tjenester har vi hatt mange kunder innenfor forsikring.

Vi er ikke opplært til å behandle forespørsler om endringer i forsikringer, men det vi gjør letter allikevel arbeidet på kontoret, og hjelper til med
at kunden får svar: 

-> Deres hovednummer viderekobles til oss. Velg å enten viderekoble alle telefoner, eller de telefonene som står i kø. 
-> Vi svarer med deres firmanavn. 
-> Vi noterer ned Navn på innringer (+eventuelt firmanavn), telefonnummer, hva saken gjelder - og eventuelt et polise nummer. 
-> Beskjeden sender vi videre på mail eller på SMS om noe haster. 

For større forsikringsselskap/Banker leverer vi også sentralbord. 

 

 

-> Vi mottar samtalen og svarer med firmanavn
-> Telefonen settes videre til rett avdeling/kontaktperson. 
-> Vi slipper ikke kunden, men venter på svar. Får vi ikke svar, tar vi innringer tilbake og noterer ned en beskjed (som beskrevet ovenfor). 
-> Televikar kan med hjelp av Skype for business eller deres eget system få fraværsmeldinger fra dine ansatte, slik at vi lettere kan hjelpe kunden. 
-> Eventuelle beskjeder sendes direkte til kontaktperson på mail eller SMS. 

 

Vi har gode velkomstilbud for nye kunder innenfor bank/forsikring. Ta kontakt på 800 31030 for mer informasjon ! 

 

  • Televikar øker tilgjengeligheten - sørger for at nye potensielle kunder får kontakt med deg.
  • Televikar sparer kostnader - du får mer tid til inntektsbringende arbeid.
  • Televikar bidrar til fornøyde kunder - raskt svar på telefon er høyt verdsatt. 
  • Televikar øker din inntekt. - summen av det ovenfor gir flere kunder, fornøyde kunder, og kunder som snakker om din bedrift !