Hver av våre kunder får et produksjonsteam bestående av 7-10 agenter som veksler på å ta deres telefoner.
Har du høy trafikk, utvider vi selvsagt antallet. 

 

Under er en oversikt over ledelsen i Televikar AS

Even

Ansvar for kunde-oppdateringer. Er i produksjonen.

Anita Sæterdal

Nestleder. Ansvar for kundeoppfølging og regnskap. Er i produksjonen.

Gunn

Ansvarlig for faktureringsoppdrag for kunder, produksjon.