1993

I 1993 ble tjenesten flyttet til Førde, Sogn og Fjordane. Navnet ble endret til Telenor Media Respesjonstjenesten. Fra 1997 ble det nå slik at hvert enkelt firma fikk hvert sitt telefonnummer de skulle viderekoble til, slik at kundebehandler kunne svare direkte med firmanavnet, men det var fortsatt enkelte som ville ha det på gamle måten (koble til et felles nummer), da dette var billigere.