Q. Hva gjør dere med informasjonen om vårt firma ?

For at vi skal kunne gi en best mulig service til dine innringere, er det nødvendig at vi vet mest mulig om ditt firma. Dette kan du trygt gi oss: Alle våre ansatte har undertegnet en konfidensialitet-ærklering. 
Ingen informasjon vil bli gitt til en 3. part. 

Dette er like viktig for oss som for dere !