Q. Vil dere kunne yte like god kundeservice som vi selv har ?

Som et eksternt callcenter som ikke er på samme sted som dere, vil det være utfordringer rundt dette. Vi snakker her om kundeservice over telefon - det er jo en del ting man bør være i lokalene for å kunne gjøre. 
Vi har allikevel meget gode erfaringer, og gode tilbakemeldinger fra våre kunder - og det som er aller viktigst for en god kundeservice er:

En god dialog

  • Vi sørger for å ta kontakt med våre kunder om det er ting vi oppdager som vi ikke kan godt nok, vi har samme interesse i dette som deg - og vil gjøre en god jobb.
  • All informasjon vi får fra deg om dine produkter/tjenester vil vi legge inn på vårt intranett, slik at alle kundebehandlere skal kunne finne samme informasjon.
  • På lik linje med at vi kontakter dere, er det like viktig motsatt: Oppdager dere at det er noe vi ikke gjør godt nok - er det viktig at det med en gang tas kontakt med oss og retter det opp. 
  • Vi har kunde-ansvarlig som sjekker og sørger for at informasjonen vi har på dere stemmer, og som jevnlig kontakter dere for å høre om det er noe nytt. 

Et smil om munnen

  • Vi setter kvalitet på samtalen veldig høyt. Våre kundebehandlere liker jobben sin, og vil møte dine samtaler på en hyggelig måte. 

Et raskt svar

  • Vi vil sørge for å ha korrekt antall kundebehandlere tilgjengelig for deg og dine kunder, så alle får et raskt svar.

Nøyaktigt

  • Beskjeder og bestillinger vi mottar skal være presise og inneholde den informasjonen du etterspør.