Q. jeg inngå en lengre avtale med dere for å bruke tjenesten ?

Svartjeneste fra Televikar kan bestilles både for kortere og lengre perioder. Det billigste for deg om du har behov for tjenesten inn i mellom (mer enn 4 dager i måneden) vil være å inngå en fast avtale med oss. Du betaler en fastavgift, samt per anrop og beskjed/bestilling. Selv om du har en fast avtale med oss, velger du selv om telefonen skal stå viderekoblet til oss eller ikke. 

Du kan også bestille Televikar for en enkelt dag, en uke eller andre intervall. Mange bruker oss for eksempel kun i ferier, eller når de skal ha en julelunsj på kontoret. 

Det er helt opp til deg hvilket abonnement du ønsker å inngå.