Q. Hvordan vet jeg at mine telefoner blir besvart ?

En gang i uken (eller annet valgfritt intervall) kan vi sende deg en fullstendig telefonlogg, som viser alle samtaler vi har tatt i mot for deg. Du vil kunne se om samtalen er blitt besvart, hvor lang ventetiden var, og hvor lenge samtalen varte. Om viderekoblingen din er slik at den også viser innringers telefonnummer, vil loggen også vise dette. 

Du kan også få tilsendt en statistikk som viser tallene fra loggen satt opp time for time, eller dag for dag. Der kan du sammenligne med målene vi har satt opp for tjenesten:

  • 7 av 10 skal ha svar innen 12 sekunder
  • 9 av 10 skal ha svar innen 20 sekunder
  • Maksimalt 5% tapte anrop (som har ventet mer enn 12 sekunder)