Ofte spurte spørsmål

Q. Hvem er Televikar AS?

Televikar AS er et selskap som har utspring fra Telenor. I 2004 overtok de ansatte i Telenor Televikar selskapet og startet et AS. Les mer om vår historie.

Q. Hvordan viderekobler man til Televikar ?

Etter vi har inngått en avtale med en kunde, vil kunden få et telefonnummer i vår hussentral som man skal viderekoble til. Er det en enkel telefonlinje man har, viderekobler man med de prosedyrene som ligger i Telenettet (*21*telefonnummer#). Har man en telefonsentral, er det ofte en meny på hovedapparatet for viderekobling - eller man programmerer en hurtigtast og setter sentralbordet i nattstilling. Ikke alle telefonsentraler er klargjort for å kunne viderekobles eksternt (til oss eller andre). 
Derfor må man kanskje ha en tekniker ut på stedet - eller at de kobler seg opp mot sentralen deres via fjernkobling - for å klargjøre sentral. De kan også lage til hurtigtast-valg for dere for å viderekoble. 
Det kan derfor bli en ekstrakostnad for å klargjøre sentral for viderekobling. Derfor vil Televikar bidra med å dekke slike kostnader (opp til kr. 2 000) for våre faste kunder !!

Er det mobiltelefoner du skal viderekoble, har du enten en meny i din smartelefon for slik viderekobling - eller så bruker du en av de smarte kodene du kan legge inn som hurtigtast på mobilen. Dette kan vi hjelpe deg med: 

Uansett hvordan din mobil, telefon eller telefonsentral kan viderekobles, vil vi ha gode kunnskaper om hvordan du gjør dette, eller hvem du må kontakte for å få programmert sentral. 

Q. Hvordan vet jeg at mine telefoner blir besvart ?

En gang i uken (eller annet valgfritt intervall) kan vi sende deg en fullstendig telefonlogg, som viser alle samtaler vi har tatt i mot for deg. Du vil kunne se om samtalen er blitt besvart, hvor lang ventetiden var, og hvor lenge samtalen varte. Om viderekoblingen din er slik at den også viser innringers telefonnummer, vil loggen også vise dette. 

Du kan også få tilsendt en statistikk som viser tallene fra loggen satt opp time for time, eller dag for dag. Der kan du sammenligne med målene vi har satt opp for tjenesten:

  • 7 av 10 skal ha svar innen 12 sekunder
  • 9 av 10 skal ha svar innen 20 sekunder
  • Maksimalt 5% tapte anrop (som har ventet mer enn 12 sekunder)

 

Q. jeg inngå en lengre avtale med dere for å bruke tjenesten ?

Svartjeneste fra Televikar kan bestilles både for kortere og lengre perioder. Det billigste for deg om du har behov for tjenesten inn i mellom (mer enn 4 dager i måneden) vil være å inngå en fast avtale med oss. Du betaler en fastavgift, samt per anrop og beskjed/bestilling. Selv om du har en fast avtale med oss, velger du selv om telefonen skal stå viderekoblet til oss eller ikke. 

Du kan også bestille Televikar for en enkelt dag, en uke eller andre intervall. Mange bruker oss for eksempel kun i ferier, eller når de skal ha en julelunsj på kontoret. 

Det er helt opp til deg hvilket abonnement du ønsker å inngå. 

Q. Vil dere kunne yte like god kundeservice som vi selv har ?

Som et eksternt callcenter som ikke er på samme sted som dere, vil det være utfordringer rundt dette. Vi snakker her om kundeservice over telefon - det er jo en del ting man bør være i lokalene for å kunne gjøre. 
Vi har allikevel meget gode erfaringer, og gode tilbakemeldinger fra våre kunder - og det som er aller viktigst for en god kundeservice er:

En god dialog

  • Vi sørger for å ta kontakt med våre kunder om det er ting vi oppdager som vi ikke kan godt nok, vi har samme interesse i dette som deg - og vil gjøre en god jobb.
  • All informasjon vi får fra deg om dine produkter/tjenester vil vi legge inn på vårt intranett, slik at alle kundebehandlere skal kunne finne samme informasjon.
  • På lik linje med at vi kontakter dere, er det like viktig motsatt: Oppdager dere at det er noe vi ikke gjør godt nok - er det viktig at det med en gang tas kontakt med oss og retter det opp. 
  • Vi har kunde-ansvarlig som sjekker og sørger for at informasjonen vi har på dere stemmer, og som jevnlig kontakter dere for å høre om det er noe nytt. 

Et smil om munnen

  • Vi setter kvalitet på samtalen veldig høyt. Våre kundebehandlere liker jobben sin, og vil møte dine samtaler på en hyggelig måte. 

Et raskt svar

  • Vi vil sørge for å ha korrekt antall kundebehandlere tilgjengelig for deg og dine kunder, så alle får et raskt svar.

Nøyaktigt

  • Beskjeder og bestillinger vi mottar skal være presise og inneholde den informasjonen du etterspør. 

 

Q. Hva gjør dere med informasjonen om vårt firma ?

For at vi skal kunne gi en best mulig service til dine innringere, er det nødvendig at vi vet mest mulig om ditt firma. Dette kan du trygt gi oss: Alle våre ansatte har undertegnet en konfidensialitet-ærklering. 
Ingen informasjon vil bli gitt til en 3. part. 

Dette er like viktig for oss som for dere !