Tilpassede Tjenester

Våre tjenester passer både for små og mellomstore bedrifter, samt også for større bedrifter. Vi tilpasser tjenestene etter ditt behov!

Det lar seg ikke gjøre å skille ut en spesiell bransje som bruker callcenter. Dette er en tjeneste som passer for ALLE, det gjelder bare å få øynene opp for den :)
Da er det viktig for oss som leverandør å kunne levere akkurat det som er mest aktuelt for DEG - og det gjør vi !

Hvordan bruker man Televikar som callcenter ? 

1) Etter inngått avtale, vil du få et telefonnummer hos oss som du kan viderekoble til.
2) Vi programmerer telefonnummeret slik at når det kommer inn telefoner dit, får vi opp ditt firmanavn (eller det navnet du vil vi skal svare med).
3) Du sørger for viderekobling av de telefonnummerene du ønsker vi skal svare på. Det kan være både hovednummer, direktenummer og mobilnummer. Alle kan kobles til samme sted. 
4) Dersom du har telefon-utstyr som ikke kan viderekobles på vanlig måte, er vi behjelpelige med å bestille viderekobling direkte fra din telefon-leverandør. For faste avtaler dekker vi til og med omprogrammering av dine telefoner !
5) De fleste har vårt telefonnummer (det du kobler til) programmert i sin hussentral, slik at man med ett enkelt tastetrykk kobler tjenesten vår inn/ut.
6) Velg om vi skal svare på alle innkommende telefoner på ditt hovednummer, eller om vi kun skal få inn telefoner når innringer har ventet x sekunder, eller om det er opptatt på din linje. Om det er mobil du viderekobler har du samme mulighet, men kan også la det ringe på mobilen din først, og dersom du ser det er en telefon fra noen du ikke har tid til å prate med  - trykk Avvis - og telefonen går videre til oss. 

 

- > Fleksibilitet: Vi gir deg som kunde muligheten til å velge om du vil inngå en fast avtale (f.eks måned, kvartal eller års-avtale), eller inngå en avtale akkurat for det tidsrommet du trenger tjenesten. Det kan være alt fra en time i løpet av en dag, til et par dager eller uker. Det er du som velger. Selv om du inngår en fast avtale med oss, har du fortsatt alle muligheter til å koble tjenesten inn/ut etter behov. Når du først er registrert som kunde hos oss, er det nok å ringe inn og bestille avtale, og vi er klar til å svare dine telefoner med en gang. 

- > Høyt/Lavt volum: Prisene våre skal passe både for små og store bedrifter. Har du få telefoner i løpet av en måned kan en fastpris avtale være best for deg. Har du et veldig høyt volum, gir vi gode rabatter på pris, og høy prioritering i telefonsentral. 

- > Motta/Gi beskjeder: Du kan velge om vi kun skal formidle en beskjed til innringer, eller om vi skal notere ned beskjed på alle samtaler. Vi kan også sette telefoner videre til korrekt avdeling/person hos deg. Du bestemmer også om du vil vi skal ta imot bestillinger for deg, eller om vi skal føre timebok/påmeldinger. 

- > Sette over direkte/vente på svar: Når vi skal sette telefoner videre tilbake til ditt firma, kan du velge om vi skal sette direkte over, eller om vi skal holde innringer på tråden og vente på svar. Får vi ikke tak i den vi setter over til, kan vi enten prøve en annen på samme avdeling, eller ta innringer tilbake og ta i mot en beskjed. 

- > Velg Kundebehandler: De telefonene vi svarer for deg blir besvart av et team på 6-10 personer. Så mange må det være for at vi skal holde gode svartider. Men: om dine kunder er mest komfortable med at f.eks det er en dame som svarer for deg, kan vi legge inn dette som en prioritet hos oss. Da går telefonene til de først!

- > Call back/kømelding/kveldsmelding: Televikar er en manuell svartjeneste, men vi tilbyr også noen automatiske svarmuligheter: 

- Call Back: Gir innringer mulighet til å taste inn sitt telefonnummer, for at kundebehandler skal ringe tilbake når det er hans/hennes tur i køen. Det er sjelden vi har kø, så dette er mest aktuelle for de med høy trafikk.
- Kømelding: Skulle det være kø, har vi mulighet til å lese inn en kømelding for avspilling til kunde.
- Kveldsmelding: Utenfor åpningstiden kan vi tilby å lese inn en melding som avspilles til kunde. 

- > Telefonnummer: Telefonnummeret du får av oss og viderekobler telefonen til, er ikke et nummer som dine kunder skal kjenne til. Men du kan velge det om du ønsker ! Det er aktuelt i de tilfeller du skal kjøre en kampanje, og vil bruke vårt telefonnummer direkte som responsnummer, eller om du representerer et utenlandsk firma, som trenger et Norsk telefonnummer. Leie av telefonnummer er svært rimelig!

- > Samarbeidspartnere: Televikar har vært i denne bransjen siden 1993, og har i årene som har gått gjort gode samarbeids-avtaler med leverandører av tjenester som vi kan bruke i fellesskap. Her er noen: 

  • Telenor: Som landets største innenfor telefoni er mange av våre kunder også kunder av Telenor. Vi har gode avtaler om rask responstid når vi trenger hjelp med viderekobling av telefon for Telenorkunder. 
  • Programvareforlaget: PVF leverer blant annet Promed, som mange av landets kiropraktorer bruker til timebok/journalføring. Vi gir nye brukere av denne tjenesten god oppfølging ved implementering av Promed Online, som er timebestilling via internett, og SVÆRT god rabatt for første gangs bestilling. 
  • Hano.no: Leverer også timebok via internett, laget spesielt for ulike bransjer: Naprapat, Massør, Terapeut, Alternativ Medisin, Frisør, hudpleie, spa, Bilverksted, Bilutleie, Personlige trenere, Idrettshaller, kommuner osv osv. De tilpasser både timebok og kassafunksjon etter ditt behov. 
  • Televikar leverer ikke utgående tjenester som f.eks salgstelefoner/møtebooking, men har inngått avtale med 2 av de mest seriøse aktørene i markedet om å levere dette til våre kunder. 

 

 

- > 5 Hovedtjenester: Våre tjenster kan inndeles i 5 hovedtyper. Det er: 

 

 

Hvorfor skal du så velge akkurat Televikar ?