Gode Løsninger

Televikar har gode løsninger til deg som kunde, som vil gi deg økt tilgjengelighet, lavere kostnader, fornøyde kunder og økt inntekt!

Televikar øker tilgjengeligheten - sørger for at nye potensielle kunder får kontakt med deg.

Det viktigste for de fleste bedrifter er at nye potensielle kunder får tak i deg, men også at eksisterende kunder kan nå deg ved behov. For at du skal få til dette, må du enten ha ekstra personale på ditt kontor som passer telefonen, eller du har telefonen viderekoblet til din mobil. I de fleste tilfeller er viderekobling til mobil tilstrekkelig, men hva skjer når du for eksempel er i et møte, eller er ute på et oppdrag hos en annen kunde ? Med mobilt bedriftsnett kan du sende innringer videre til neste person på listen - og videre til neste osv osv. Til slutt så er det kanskje ikke flere tilgjengelige, og innringer kan legge igjen beskjed på en voice-mail. Er dette beste løsning ? Vil ikke dette gjøre at det i enkelte tilfeller kan gå lang tid før innringer får svar ? I enkelte tilfeller kan du faktisk tape et oppdrag !

Svaret er å ta med Televikar i en slik løsning. Du kan fortsatt motta telefoner selv på din mobil når du er ledig, men når du er opptatt - send telefonen videre til Televikar ! Der får den potensielle nye kunden svar innen 12 sekunder, og vi kan få informasjonen fra vedkommende så du kan kontakte han når du er ledig. For innringer er dette mer profesjonelt, og oppleves som god kundeservice. 

Med våre opningstider, Mandag til fredag mellom klokken 0800 - 1700 er du alltid tilgjengelig !

Selv når du har eget kontor-personale til å passe din telefon kan det fortsatt oppstå kø på telefonen eller tidsrom i løpet av en dag hvor telefonen ikke er betjent (lunsj, kontor-møter, ferier eller sykefravær). 

Televikar kan ligge som en backup, du kan velge at vi kun kobles inn i slike tilfeller som nevnt ovenfor. 

 

 

Televikar sparer kostnader - du får mer tid til inntektsbringende arbeid.

Det er flere måter du kan spare kostnader. En av de er færre investeringer. Om du vurderer et eget sentralbord, eller må investere i nye lokaler for å få plass til resepsjon/sentralbord - vil det være langt rimeligere å bruke et callcenter som Televikar. 

Et annet område er på personal-siden. Om du har behov for økt bemanning i enkelte perioder i løpet av et år, vil kostnadene ved å rekruttere/annonsere - samt opplæring være uforholdsmessig høye i forhold til hvor lenge personen skal være hos deg. Om du i stedet bruker Televikar som hjelp trenger du kun å ha opplæring med oss èn gang, og får ingen flere kostnader i form av lønn, arbeidsgiveravgift og diverse andre sosiale kostnader. Også ved sykefravær vil du unngå høye vikarkostnader (om ikke vi kan utføre det arbeidet du har behov for, så kan du omfordele allerede eksisterende personale - slik at den som normalt sett tar telefonen blir den som utfører den jobben du har behov for ekstra bemanning på, så ordner vi de inngående samtalene). 

Om dere er organisert slik at man veksler på å ta telefonen, eller har telefon viderekoblet til mobil løsning er det også penger å spare - i form av at du får mer tid til å gjøre inntektsbringende arbeid. La oss ta par eksempel: 

1) Du driver som snekker og er ute i et oppdrag hos en kunde. Mobilen har du med deg, og den ringer stadig vekk, folk er utålmodige og lurer på når du er klar til å begynne på deres oppdrag. Eller det kan være et potensielt nytt oppdrag. Så må vi ikke glemme alle selgerene som forsøker å få tak i deg (som vi lett avviser). For at du ikke skal miste noen oppdrag, føler du deg forpliktet til å stoppe opp i arbeidet og ta telefonen. Så: hva gjør dette med din arbeidsdag og med dine priser til kunde ? 


For det første så bruker du lengre tid på å gjøre ferdig arbeidet du holder på med. Det gjør at du over tid klarer å gjennomføre færre oppdrag. For det andre må du beregne mer tid på ett oppdrag, og dermed høyere totalpris til kunden. Det også gir deg færre oppdrag, da noen alltid er rimeligere. Til slutt: ikke noe er mer irriterende for en oppdragsgiver ennå se at den man betaler en høy timepris for å utføre et oppdrag bruker tiden sin på å stå i telefonen. Det gjør at vedkommende nok ikke vil anbefale deg til dine venner ? 

2) Du er kiropraktor og har fullt opp med pasienter på kontoret ditt. Mens du driver med din behandling ringer telefonen stadig vekk med nye henvendelser fra dine pasienter/nye pasienter. For å ikke miste noen, avbryter du din behandling og tar telefonen. Hvordan tror du din pasient føler han blir ivaretatt da ? 

Jeg har vært pasient i en slik situasjon, og det føles helt enkelt ikke noe særlig. Mange gruer seg til "knekket" kommer, og det blir ikke noe bedre av at du må vente :) 
Som kiropraktor - så bruker du også lengre tid på hver behandling. Lar du Televikar (med hjelp av Promed Online) ta imot dine telefoner vil du både kunne behandle flere, og dine pasienter vil føle seg mye bedre ivaretatt. Jeg selv skiftet kiropraktor med det samme !

Slike situasjoner eksisterer innenfor mange ulike bransjer og fag. Mange ser på Televikar som en kostnad - tvert i mot - vi hjelper deg til å tjene mer !

 

Televikar bidrar til fornøyde kunder - raskt svar på telefon er høyt verdsatt. 

I mange tilfeller kan det være stor pågang på ditt sentralbord/kontortelefon, slik at innringer må vente lenge før de får svar. Det kan også skje om du har viderekoblet til mobil bedriftsløsning, hvor telefonen går videre fra mobil til mobil før man finner noen som er tilgjengelig. I slike tilfeller er ikke dette noe positivt for innringer. 

Vi setter høye krav på våre svartider. 7 av 10 skal ha svar innen 12 sekunder, 9 av 10 innen 20 sekunder. 
Dette betyr at dine kunder får raskt svar ved bruk av Televikar, og slipper lange køer. Det er en fordel for deg - da slipper du at innringer går lei og kontakter neste lignende bedrift!
Ved god kundeservice på telefon beholder du kundene, nye kunder blir godt motatt - og i begge tilfeller vil de anbefale deg til sine venner. 

Selv om du øker kostnadene noe ved å bruke Televikar (vi er riktignok en rimelig tjeneste :), så tjener du dette raskt inn igjen !

 

 

Televikar øker din inntekt - summen av det ovenfor gir flere kunder, fornøyde kunder, og kunder som snakker om din bedrift. Det gir deg lavere kostnader, mer tid til inntektsbringende arbeid, og raskere behandlingstid per oppdrag. Tjenestene våre gjør deg mer tilgjengelig - uten at det gir deg en mer stressende hverdag.

 

 

Les mer her om hvordan du kan benytte og tilpasse de ulike tjenestene vi tilbyr !