Ofte spurte spørsmål

Hvem er Televikar?

Televikar AS er et selskap som har utspring fra Telenor. I 2004 overtok de ansatte i Telenor Televikar selskapet og startet et AS. Les mer om vår historie.

Hvordan viderekobler man til Televikar?

Du vil få ett telefonummer i vår husentral du kobler til. Enten kobler du sentralbordet ditt videre på vanlig måte: *21*nummer#. Nå er det vanlig med mobilt sentralbord eller IP-telefoni, og da ligger viderekoblingen hos din leverandør, som du logger på hos og gjør koblingen.
NYHET: Nå kan du viderekoble din mobiltelefon via vår Televikar-App!

Blir mine telefoner besvart?

En gang i uken (eller annet valgfritt intervall) kan vi sende deg en fullstendig telefonlogg og statistikk som viser alle samtaler vi har tatt i mot for deg. Du vil kunne se om samtalen er blitt besvart, hvor lang ventetiden var, og hvor lenge samtalen varte.

Hvilken svartid har dere?

Vi har de høyeste krav i bransjen på svartider. Dette er viktigt for oss, og våre intern-krav på svartider er:
7 av 10 samtaler skal besvares innen 10 sekunder
9 av 10 samtaler skal besvares innen 20 sekunder
Maksimalt 3% av samtaler tapt (som har ventet mer enn 10 sekund).
Går vi over desse målene, justerer vi staben med flere til vi igjen har måloppnåing.

Må jeg inngå en lengre avtale?

Nei, du kan bestille for så lite som en time, f.eks når dere har julelunsj. Men til lengre avtalen er, til billigere blir det å bruke oss. Om du f.eks. har behov for oss mer enn 4-5 dager i måneden, lønner det seg med en fast årlig avtale.

Dere har ikke samme kunnskap som oss?

Som et eksternt callcenter som ikke er på samme sted som dere, vil det være utfordringer rundt dette. Vi snakker her om kundeservice over telefon - det er jo en del ting man bør være i lokalene for å kunne gjøre.
Vi har allikevel meget gode erfaringer, og gode tilbakemeldinger fra våre kunder - og det som er aller viktigst for en god kundeservice er:
En god dialog, et smil om munnen, et raskt svar og nøyaktighet. Dette har vi, og det er viktigt for oss

Hva med informasjonen dere har om oss?

For at vi skal kunne gi en best mulig service til dine innringere, er det nødvendig at vi vet mest mulig om ditt firma. Dette kan du trygt gi oss: Alle våre ansatte har undertegnet en konfidensialitet-ærklering. Ingen informasjon vil bli gitt til en 3. part.
Dette er like viktig for oss som for dere !God kundeservice er det viktigste!

Om vi ikke kan garantere for deg at dine kunder blir tatt godt vare på, så gjør vi ikke jobben vår. Dette er det viktigste for deg, og da er det også viktigst for oss.


En god dialog
Vi sørger for å ta kontakt med våre kunder om det er ting vi oppdager som vi ikke kan godt nok, vi har samme interesse i dette som deg - og vil gjøre en god jobb.
All informasjon vi får fra deg om dine produkter/tjenester vil vi legge inn på vårt intranett, slik at alle kundebehandlere skal kunne finne samme informasjon.
På lik linje med at vi kontakter dere, er det like viktig motsatt: Oppdager dere at det er noe vi ikke gjør godt nok - er det viktig at det med en gang tas kontakt med oss og retter det opp.
Vi har kunde-ansvarlig som sjekker og sørger for at informasjonen vi har på dere stemmer, og som jevnlig kontakter dere for å høre om det er noe nytt.


Et smil om munnen
Vi setter kvalitet på samtalen veldig høyt. Våre kundebehandlere liker jobben sin, og vil møte dine samtaler på en hyggelig måte.


Et raskt svar
Vi vil sørge for å ha korrekt antall kundebehandlere tilgjengelig for deg og dine kunder, så alle får et raskt svar.


Nøyaktigt
Beskjeder og bestillinger vi mottar skal være presise og inneholde den informasjonen du etterspør.

Vi bruker Televikar fordi det gir kontinuerlig tilgjengelighet per telefon for pasienter alle hverdager fra kl. 8 til 17 hele året rundt. Timebestillinger kan foretas uavhengig av/i tillegg til den vanlige pasientbehandlingen på kontoret. Dette skaper bedre sekretærservice, ro og større oppmerksomhet under konsultasjonene, noe som pasientene klart setter pris på.
Øyelegekontor

Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved