Svar på Email

Enten det gjelder bestilling/avbestilling, spørsmål om levering eller annet - Også support spørsmål, er det enkelt og rimelig å la mailene besvares av Televikar.


I vårt kundebehandlingssystem vil mailene legge seg inn i køen blant telefonene vi håndterer, og vil dermed besvares hurtig etter at din kunde har sendt til deg. Er innhold av mail av en slik karakter at vi ikke kan /skal svare på den, sender vi den videre til deg. Kan vi svare på den, gjøres dette raskt og effektivt.


Support-henvendelser som vi har utarbeidet en felles FAQ til besvares direkte av oss. Ellers sender vi den videre til rett avdeling hos dere.


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved