Chat Support

Har du en chat-tjeneste i din nettbutikk, eller som support-tilbud for din tjeneste/produkt, kan vi håndtere denne.


På lik linje som besvaring av E-poster vil vi kunne besvare de henvendelsene som er innenfor definisjonen på hva vi kan håndtere. Med hjelp av utarbeidede retningslinjer og FAQ, henviser vi til kunden linker til slike guider - eller svarer direkte i Chat.


Gjelder det produktinformasjon og spørsmål om leveringstider svarer vi direkte. Er henvendelsen av en slik karakter at vi ikke kan svare, kan vi sette chat videre til en konsulent direkte hos dere, eller notere en beskjed fra kunde for videre håndtering i etterkant.


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved