Oversettelse/Tolk


Bruk callcenter - ikke gå glipp av potensielle oppdrag


Televikar As kan tilby deg en tjeneste som gjør at du/dere er tilgjengelig(e) selv om dere er opptatt i et tolkeoppdrag ! Ved behov kan du viderekoble deres inngående henvendelser via telefon til vårt callcenter.
Vi besvarer telefonen med deres firmanavn og noterer hvem som har ringt, hvilket oppdrag det er snakk om, og tidspunkt.

Dette sender vi deg så på en SMS, slik at når du er ferdig med oppdraget, kan du besvare henvendelsen og gi beskjed om du kan ta det eller ikke. Ønsker du å benytte Televikar til dette, kan du selv velge om du vil ha en fast avtale, eller bestille tjenesten kun de dagene du har et behov.


Økt tilgjengelighet. Vi har åpningstid 0800 - 1700 mandag til fredag.

Innringer får raskt svar. Vi har som mål å ha maksimum 12 sekund ventetid på telefonen.

Du sparer kostnader, samtidig som du kan få gjort mer (og økt inntektene).

Flere kunder. Ved god kundebehandling og rask levering av rapporter blir kundene dine fornøyde, og anbefaler dere til sine venner/samarbeidspartnere.


Tjenesten er rimelig, og du betaler kun et abonnement pluss en pris per besvarte anrop. Du betaler ikke lønn, arb.giveravgift eller andre personalkostnader.


Om du synest dette hørest interessant ut, se våre gode velkomsttilbud for å prøve Televikar!


Klikk her for flere bransjer


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved