Reklamebyrå


I et reklamebyrå, så sitter man kanskje dypt konsentrert om en arbeidsoppgave ? Eller alle ansatte burde vært i et felles møte / brainstorming? Å tenke ut akkurat den rette ideen til oppdragsgiver er viktigt - og da bør man kanskje ikke forstyrres av en telefon?
Er man ute sammen med oppdragsgiver/kunde er det også best å ikke ta telefonen.
Hva med lunsj-avvikling ? I alle disse eksemplene er der en løsning. La oss ta den !


Det er flere måter reklamebyrå har valgt å bruke oss. Flere bestiller oss kun i det tidsrommet de vet om at de ikke får tatt telefonen, enten det kun er deler av en dag eller noen dager. Andre bruker tjenesten som et sentralbord. Det fungerer slik:


Hovednummeret står viderekoblet til oss

Når vi mottar en telefonsamtale, setter vi over til korrekt person på kontoret

Vi venter på svar - blir ikke telefonen besvart innen 10-12 sekunder, tar vi innringer tilbake og noterer beskjed.

Beskjed sendes videre på SMS eller Mail

Vi kombinerer dette med fraværsmeldinger som kontoret sender oss. Vet vi at den det blir spurt etter er opptatt, gir vi innringer beskjed om det med en gang.


Til slutt har vi også kontorer som bruker oss fast hver sommer. Mange velger å ta felles ferie om sommeren, og da er Televikar klart billigere enn å ha en vikar på kontoret for å ta seg av telefonene.


Ønsker du å benytte deg av et av våre gode velkomstilbud, kan du kontakte oss på 800 31030 for å få mer infomasjon!


Klikk her for flere bransjer


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved