Konsulenter


Konsulenter er et vidtfangende begrep, og strengt tatt ikke noe bransje. Men fellestrekk blant konsulenter er vel:


En hektisk hverdag med mye kundemøter

Mye ute fra kontoret og i kontakt med kunder

Planlegging og forbereding

Konkurranse i markedet


Om du er en konsulent tilknyttet et byrå, eller du driver for deg selv og kjenner deg igjen i beskrivelsen ovenfor - vet du også at det er tidspunkt der du ikke kan ta telefonen, eller at det passer svært dårlig å gjøre det. Det er allikevel viktig for deg å få tatt telefonene som kommer, det kan være eksisterende kunder eller et potensielt nytt oppdrag. Da har du enten kontorpersonale som tar telefonen for deg, eller du bruker mobilsvar.
I begge tilfellene kan bruk av Callcenter være aktuelt !


Driver du alene, satser du på at det holder å ringe tilbake det nummeret som har ringt deg. Men er det alltid tidsnok? Hva om en ny klient har funnet ditt navn på Gule Sider, og når vedkommende ikke får svar med en gang bare ringer til den neste på listen?


Eller: det kan være en eksisterende kunde, som etterhvert ser seg lei på å aldri kunne nå deg når det haster. Bruker du Televikar, vil innringer få svar med en gang. Vi kan nok neppe hjelpe vedkommende der og da, men innringer vil i alle fall føle at de har fått et svar. For de som det ikke haster for, er det ofte nok. for nye klienter vil din bedrift virke som en seriøs bedrift, med eget sentralbord. Vi svarer med ditt firmanavn (som ditt sentralbord), og forteller at "da skulle du snakket med xx i administrasjonen - han/hun er opptatt i kundemøte nå, men ringer deg så snart xx er ledig". Vi noterer da navn og telefonnummer og sender til deg på mail eller SMS.


Skulle det være en nåværende klient som er utolmodig, kan vi sette vedkommende direkte over til din mobil. Du vil da se at det er vårt nummer som ringer, og vet da at det er noe som haster.


Er du en konsulent tilknyttet en større organisasjon/firma er dette den bruken vi ser mest brukt:


Som overflow, det vil si at telefonen først og fremst besvares av eget kontorpersonell, men ved kø/opptatt kobles telefonen over til oss

Overflow: Har du en travel hverdag med mange pasienter og mange telefoner, kan du viderekoble telefonen slik at den går over til oss etter x sekunder, eller om det er kø.

Som lunsj-vikar: Når vedkommende på sentralbordet tar lunsj (eller er ute på et annet ærend, f.eks innkjøp) - er det greiere å bruke oss til å svare enn å bruke annet personell (som har andre arb.oppgåver).

Som møte-vikar: Når det er møter alle burde være med på eller f.eks julelunsj, seminar eller blåtur. Bestill tjenesten for akkurat denne perioden, selv om det skulle være bare for en time er det billigere enn en vikar.

I ferier eller ved sykefravær: Har dere redusert bemanning i ferier, eller ønsker å ha felles ferie, kan Televikar passe på telefonene. Vi noterer ned navn og telefonnummer og hva det gjelder, og sender beskjed videre på mail eller SMS. Skulle det være noe som haster og innringer trenger svar med en gang, ringer vi opp til den det gjelder hos dere. Når dere ser vårt nummer på deres mobiltelefon, vet du da at det er noe som haster.


Jeg vil anbefale dere å bruke ett av våre velkomsttilbud og prøve ut en slik tjeneste. Mange har brukt den i årenes løp, og fortsatt er Callcenter aktuelt, selv med mobilt sentralbord. Det er , som nevnt ovenfor ikke alltid det passer å ta telefonen.


Klikk her for flere bransjer


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved