Data/IT


Våre løsninger for bedrifter innenfor Data/It er todelt. Den ene er support - hjelp (se under tjeneste: Helpdesk/Support).


Den andre:


I en travel hverdag, hender det vel at du er opptatt når telefonen ringer? Enten er man ute hos kunde, eller har kunde på besøk. Kanskje burde alle ansatte vært i et felles møte, kanskje sitter man dypt konsentrert om en oppgave, og ønsker å få den ferdig. Hva med lunsj-avvikling?


Slik jeg kjenner databransjen, sitter man ofte opptatt med programmering, installering eller annet konsentrasjons-krevende arbeid, og da passer det vel ikke alltid at telefonen ringer. I alle disse eksemplene er der en løsning.


La Televikar passe på dine telefoner !


Viderekoble hovednummeret ditt til oss, og vi svarer med ditt firmanavn

Vi kan notere ned beskjed fra innringer, eller sette vedkommende videre til deg om det er noe som haster.

Beskjeder sendes videre på mail eller SMS.


Velg en fast, løpende avtale med oss (billigst), eller bestille Televikar i de perioder du virkelig har behov. Prøv ett av våre gode velkomstilbud for å bli kjent med alle dine muligheter på en rask og rimelig måte !


Klikk her for flere bransjer


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved