Advokater


Advokater har flere tidspunkt i løpet av en arbeidsdag hvor mobilen ikke bør ringe.


Når man har klient på besøk

Når man er i retten

Når man er i avhør

I tillegg har du perioder som f.eks lunsj, ferie, kontormøter og ved sykefravær.


Mange velger å viderekoble kontortelefonen til sin mobil. Dette kan du fortsatt gjøre, selv om du har avtale med Televikar. I de tidsrommene hvor du ikke kan ta mobilen, kan du med en hurtigtast (eller vår App) på mobilen viderekoble telefonsamtalene til oss. Du kan også velge å la telefonen ringe hos deg først, for så å trykke "avvis", så går samtalen til Televikar.


Selv advokatkontor med flere ansatte/kontorsekretærer har behov for en slik tjeneste. I denne bransjen er konkurransen stor, og hver telefon er viktig. Skulle det da ringe flere samtidig så det blir kø, kan telefonene som venter viderekobles til oss. På den måten taper man ikke nye klienter.


Klikk her for flere bransjer


Copyright © 2020 Nyland Online. All Rights Reserved